page_banner

חֲדָשׁוֹת

1.2 התקנה וטיפול בפאנל בחדר נקי
(1) עיבוד לוחות לחדר נקי במפרטים שונים בהתאם לדרישות.
(2) לוח החדר הנקי אטום עם צלעות חיזוק מסביב.
(3) בדוק את פרמטרי האיכות בכל עת במהלך תהליך הייצור כדי לשלוט בקפדנות על איכות לוח החדר הנקי.
(4) בעת העמסה ואגד, השתמש בחומרי פסולת כדי להפריד את חבל הצרור מלוח החדר הנקי במקום הצרור העליון ביותר, כדי למנוע את חנק החריץ של לוח החדר הנקי.
(5) טפל בזהירות בעת טעינה ופריקה כדי למנוע שריטות על לוח החדר הנקי.
(6) לוחות החדר הנקי מוערמים בהתאם למפרט, והמגלשות מונחות מתחת למניעת לחות של לוחות החדר הנקי, והמרחק בין ההחלקות אינו גדול מ-600 מ"מ.

התקנת פאנל 1


זמן פרסום: 23-3-2023